nahlad
skica
sketch
RD Spišská Sobota projekt 2012 / 2013
family house Spišská Sobota (Slovakia) project 2012 / 2013
2033
nahlad
TJ_01
street view
RD Spišská Sobota projekt 2012 / 2013
family house Spišská Sobota (Slovakia) project 2012 / 2013
1838
nahlad
TJ_02
TJ_02
RD Spišská Sobota projekt 2012 / 2013
family house Spišská Sobota (Slovakia) project 2012 / 2013
1842
nahlad
TJ_03
garden view
RD Spišská Sobota projekt 2012 / 2013
family house Spišská Sobota (Slovakia) project 2012 / 2013
1845
nahlad
pohľad severný
north elevation
RD Spišská Sobota projekt 2012 / 2013
family house Spišská Sobota (Slovakia) project 2012 / 2013
1837
nahlad
pohľad západný
west elevation
RD Spišská Sobota projekt 2012 / 2013
family house Spišská Sobota (Slovakia) project 2012 / 2013
1835
nahlad
pohľad južný
south elevation
RD Spišská Sobota projekt 2012 / 2013
family house Spišská Sobota (Slovakia) project 2012 / 2013
1840
nahlad
pohľad východný
east elevation
RD Spišská Sobota projekt 2012 / 2013
family house Spišská Sobota (Slovakia) project 2012 / 2013
1839
nahlad
1NP
ground floor
RD Spišská Sobota projekt 2012 / 2013
family house Spišská Sobota (Slovakia) project 2012 / 2013
1843
nahlad
2NP
first floor
RD Spišská Sobota projekt 2012 / 2013
family house Spišská Sobota (Slovakia) project 2012 / 2013
1841