nahlad
GoldStar
GoldStar
2097
nahlad
Golf
Golf
2098
nahlad
Harvest
Harvest
2096
nahlad
Ichtys
Ichtys
2095
nahlad
Origin
Origin
2094
nahlad
Vinič 2
Grapes 2
2093
nahlad
Yard
Yard
2092
nahlad
Vtáčnik
Vtáčnik
Vtáčnik 2010 olej
Vtáčnik 2010 oil
1733
nahlad
Gotika
Gothic
1944
nahlad
Vinič
Woodbine
Vinič 2010 olej
Woodbine 2010 oil
1732
nahlad
Svätý Juraj
StGeorge
Svätý Juraj zabíja draka 2010 oil
St. George killing the Dragon 2010 oil
1714
nahlad
Sinaj
Sinaj
hora Sinaj 2004 pastel
Mount Sinai 2004 pastel
629
nahlad
Požehnaný
pozehnany_2
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom 2003 pastel
Blessed, who comes in the name of Lord 2003 pastel
637
nahlad
Premenenie
premenenie_2
Premenenie Pána 2003 pastel
Transformation of the Lord 2003 pastel
650
nahlad
Premenenie skica
Transformation sketch
Premenenie Pána skica 2000 uhlík
Transformation of the Lord - sketch 2000 charcoal
644
nahlad
Ježiš pred Veľradou
Jesus at Counsel
Ježiš pred Veľradou 2008 pastel
Jesus at Counsel 2008 pastel
631
nahlad
Golgota
Golgota
Ježiš sníma hriechy sveta návrh oltára 2009 olej
Jesus takes the Sins of the World design for altar 2009 oil
1709
nahlad
Nekonečná štruktúra
Perpetual structure
Perpetual structure 2010 oil on wood
Perpetual structure 2010 oil on wood
1720
nahlad
Koruna
Crown
Thorn Crown 2002 pastel
Thorn Crown 2002 pastel
658
nahlad
plameniak_2
plameniak_2
Flamenco 2001 pastel
Flamenco 2001 pastel
635
nahlad
Plameniak-skica
Flamenco - sketch
Flamenco - sketch 2000 charcoal
Flamenco - sketch 2000 charcoal
646
nahlad
satka
satka
Scarf 2001 pastel
Scarf 2001 pastel
651
nahlad
strom 2
tree 2
strom žívota II
Tree of Life II
1647
nahlad
strom 1
tree 1
strom zivota 1 2004 pastel
Tree of Life 1 2004 pastel
638
nahlad
miesto
miesto
The place for Unknown God 2001 oil
The place for Unknown God 2001 oil
636
nahlad
miesto-bakchus
miesto-bakchus
Bacchus - detail from The place for Unknown God 2001 oil
Bacchus - detail from The place for Unknown God 2001 oil
652
nahlad
maria_2
maria_2
The Rosary Feast 2000 pastel
The Rosary Feast 2000 pastel
653
nahlad
baranok_2
baranok_2
Agnus Dei 2001 pastel
Agnus Dei 2001 pastel
634
nahlad
chram_1
chram_1
chrám tela 2000 pastel
The Cathedral of the Body 2000 pastel
657
nahlad
chram_2_1001
Chram_II_1001
chrám tela II 2009 olej
The Cathedral of the Body II 2009 oil
1712
nahlad
shalom
shalom
Shalom 2009 oil
Shalom 2009 oil
1710
nahlad
OD
OD
Orbis Dei 1 2008 pastel
Orbis Dei 1 2008 pastel
666
nahlad
Nadej_1001
Nadej_1001
The Hope 2009 oil
The Hope 2009 oil
1713
nahlad
Tron_1001
Tron_1001
Boží trón 2009 olej
The Throne of God 2009 oil
1715
nahlad
Asrael_aquarel_1001
Asrael_aquarel_1001
Asrael 2009 aquarel
Asrael 2009 aquarel
1711
nahlad
klananie_3_kralov
klananie_3_kralov
Adoration of 3 Kings 2001 pastel
Adoration of 3 Kings 2001 pastel
664
nahlad
lebka_1
lebka_1
Skull 1986 aquarel
Skull 1986 aquarel
640