nahlad
02
02
bytový komplex pre 150 bytov + administratíva a služby projekt pre územné rozhodnutie 2008 spolupráca: Ing. Róbert Ortančík
block of 150 flats + offices and retail planning permit project 2008 co-operation: Ing. Róbert Ortančík
1912
nahlad
03
03
1906
nahlad
04
04
1914
nahlad
05
05
1915
nahlad
06
06
1913
nahlad
06_section
06_section
1907
nahlad
16
16
1911
nahlad
17
17
1909
nahlad
19
19
1910
nahlad
typické podlažie
typical floor
1908