nahlad
VIZ_1
VIZ_1
Novomlýnská vodárenská věž - prístavba galérie štúdia pre Hl. mesto Prahu 2005 spolupráca: Ing. Róbert Ortančík Ing.arch. Rastislav Komínek Ing.arch. Milan Velits
Novomlýnská vodárenská věž - historical water tower gallery outbuilding study for City Hall 2005 co-operation: Ing. Róbert Ortančík Ing.arch. Rastislav Komínek Ing.arch. Milan Velits
1905
nahlad
VIZ_2
VIZ_2
1903
nahlad
VIZ_3
VIZ_3
1904
nahlad
pohľad severný
north elevation
1902
nahlad
pohľad východný
east elevation
1900
nahlad
pohľad južný
south elevation
1901
nahlad
skica - perpektíva
sketch - street view
2046
nahlad
skica - pohľad
sketch - elevation
2047
nahlad
skica - schéma
sketch - scheme
2048
nahlad
rezy
sections
1899